שיחת ייעוץ ללא התחייבות!

שלום בית

תביעה לשלום בית ניתן להגיש רק בבית הדין הרבני.
בית הדין יבחן את התביעה לשלום בית עפ"י שני מבחנים:

הראשון 'מבחן הכנות', האם מבקש שלום הבית כנה בתביעתו,
או שמא הוא מבקש שלום בית על מנת להשיג הישגים, הקשורים לממון, מדור ועניינים אחרים.
בית הדין יבחן את היחס שמפגין כלפי בן הזוג, וכן יבדוק האם הטוען לשלום בית מוכן לעשות ויתורים למען השלום.

המבחן השני הוא 'מבחן הסיכוי'', האם הטענות שמעלה הצד שחפץ בגירושין, כבדות משקל עד כדי כך שאין כל סיכוי לשלום, והקרע אינו בר איחוי.
במסגרת זו יבחן בית הדין את אורך הזמן של הקרע ונסיבותיו.

יצירת קשר