שיחת ייעוץ ללא התחייבות!

משמורת / הסדרי ראיית ילדים

בחוק נקבע כי שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם ובהעדר הסכמה אחרת באישור ביה"ד או ביהמ"ש, או קביעה אחרת של ביה"ד או ביהמ"ש, אפוטרופסות משותפת זו נשארת עולמית.

אחריות ההורים על ילדיהם אינה מתבטלת, הורים אינם מתגרשים מילדיהם. גם אם הוחלט בהסכמה או בהחלטה שיפוטית, שהורה אחד יהיה משמורן של הילדים, אין זה פותר את ההורה השני מאחריות על ילדיו.

לרוב הסדרי המשמורת והשהייה מתקבלים לאחר תסקיר והמלצות של העו"ס (עובד/ת סוציאלי).

יש קשר בין המשמורת וזמני השהות ומזונות הילדים.
רבים מבקשים חלוקה שווה של זמני השהות כדי שתהיה חלוקה שווה בהוצאות על אחזקת הילדים בין שני ההורים.

יצירת קשר