שיחת ייעוץ ללא התחייבות!

חלוקת רכוש

כאשר בני זוג מתגרשים, עולה השאלה מה מתחלק ביניהם?
השאלה השנייה שעולה, מה היה זמן השיתוף ביניהם?

תקופת זמן השיתוף ביניהם מוגדרת מהיום שהם התחתנו ועד למועד הקרע.
מועד הקרע ייקבע על פי היום שבו האישה או האיש הגישו תביעה ליישוב סכסוך, למעט מקרים חריגים שמועד הקרע יכול להתארך מעבר לזמן בו הגישו תביעה ליישוב סכסוך.

הגורם הקובע הוא האם השיתוף הכלכלי המשיך או שבני הזוג הפרידו את הקשרים הכלכליים, חשבונות בנק נפרדים והוצאות נפרדות.
זוג שלא ערך הסכם ממון, יתקיים ביניהם חוק איזון משאבים הקובע: עם הגירושין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט:

1 .נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין.

2 .גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי שנפסקו עפ"י חוק.

3 .נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששווים לא יאוזן ביניהם.

יצירת קשר