ניסון רב, מומחים בתחום | 

מגוון שירותים רחב 

גישור

דמותו של אהרון וסממני הקטורת הם בסיס להבנת תהליך הגישור. אמרו חז"ל: "כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" (ברכות נח ע"ב). ה' ברא את בני האדם עם פרצופים שונים, במטרה שנכיר בכך שכל אדם הוא בריה בפני עצמה, ויש לו אופי ודעות המיוחדות רק לו. בנאום הפתיחה הסוקר את תהליך הגישור על שלביו, חייבים להדגיש את העובדה שאנחנו אנשים שונים, מעדות שונות, ממעמדות שונים, שיש הבדלים בין סוגי אנשים, שנכיר בכך שכל אדם הוא בריה בפני עצמה, ויש לו אופי ודעות המיוחדות רק לו. הקושי מתחיל בכך שאנחנו צריכים להכיר בעובדה, שגם לאנשים השונים מאיתנו בדעותיהם והשקפותיהם יש זכויות. אחד היסודות החשובים בהנהגת האדם עם הזולת, הוא להבין את הרקע ממנו הוא בא, את היסוד לעמדתו, את הבסיס להנהגתו. במסכת כריתות (ו,ע"ב) אמרו חז"ל, אמר רבי חנא בר בזנא אמר רבי שמעון חסידא: "כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית." הרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני הקטורת. מדוע אכן מערבים את החלבנה שריחה רע? הרי הקטורת היא לריח ניחוח לה'? מדוע ליתן סם שריחו לא טוב. גם בתענית לא מובן, מה התועלת לשתף פושעי ישראל? עד ש"כל תענית שאין בה פושעי ישראל אינה תענית." מה החיסרון שכולם יהיו צדיקים?


אחד היסודות העיקריים בהתנהלות  אדם עם חברו, היא להבין את הזולת, להבין את הרקע לעמדתו, את הבסיס להנהגתו. להתעמק במה שהניע אותו לחשוב כך, זהו הסוד להגיע לשלום, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. ההבנה שגם לשני יש זכויות, יש דעות, יש השקפות היא עמדה לא קלה כלל. זהו הטעם בקטורת שמעלתה גבוהה מאד, לומר לנו שיש להבין גם את מי שאינו שלם, את מי שריחו רע, גם הוא רשאי, גם את עמדתו אפשר להבין. מטרת תהליך הגישור היא לאתר את האינטרסים של הצדדים. ישנם האינטרסים המהותיים הגלויים: כסף, חלוקת רכוש, משמורת הילדים. וישנם האינטרסים הפסיכולוגיים הסמויים: שמירה על כבוד, ציפייה להתנצלות, רצון להערכה, הקשבה ועוד. לעיתים דווקא האינטרסים הפסיכולוגיים הסמויים, הם אבן הנגף בהגעה לפתרון. גילוי האינטרסים האמיתיים תסייע לצדדים, להבין את התהליך, לחשוב על האינטרסים שלהם ועל האינטרסים של הצד שכנגד, להקשיב לצד השני, להיות גמיש ביחס לפתרונות, להיות מוכן להתפשר, להיות פתוח להצעות. להבין שהראיה "שלי" לא בהכרח הכי נכונה, הכי שימושית, הכי משמעותית. "הלל אומר: הוי מתלמידיו של אהרן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" (פרקי אבות א', י"ב). כדי לעשות שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין אדם לזולתו נחוץ במיוחד להבין את עמדת השני, את טעמו של כל אחד ואחד כדי לגשר בין העמדות השונות. כזה היה אהרון הכהן, המגשר הראשון,כך אפשר לומר עליו. אהבת הבריות ורדיפת שלום הן תכונות הכרחיות כדי להגיע לפתרון שיהיה מקובל על שני הצדדים. כי "עיקר השלום הוא לחבר שני הפכים."


תגובה
טואול - בניית אתרים